head_banner1 (9)

ເຊມິຄອນດັກເຕີ

https://www.machine-green.com/semiconductor/

ເທກໂນໂລຍີ Semiconductor ໄດ້ນໍາເອົາອັດຕະໂນມັດແລະຄວາມສະຫລາດໄປສູ່ສາຍການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາໄວຂຶ້ນແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.ເຖິງວ່າຈະຖືກວິພາກວິຈານໃນການເອົາວຽກເຮັດງານທຳຂອງກຳມະກອນຫຼາຍຄົນ, ແຕ່ວິໄສທັດການກ້າວໄປສູ່ສາຍການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ໂຮງງານທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບລະດັບສູງກວ່າ, ຍັງເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ເຈົ້າຂອງໂຮງງານທັງໝົດພວມມຸ່ງໄປເຖິງ.